فارسی هاشخصیت‌ تیپ A • فارسی ها

برچسب: شخصیت‌ تیپ A

شخصیت‌ تیپ A چگونه شخصیتی است؟

شخصیت‌ های تیپ A به خاطر جاه‌طلبی آتشین، کمال‌گرایی، رقابت‌پذیری و نگرش‌های خودپسند شناخته می‌شوند. با این حال، تحقیقات نشان می دهد که آنها اغلب با استرس و اضطراب، ارتباطات پرخاشگرانه و مشکلات روابط دست و پنجه نرم کنند.از این 7 نکته کاربردی برای بهینه سازی شخصیت نوع A خود استفاده کنید تا بتوانید در محل کار پیشرفت داشته باشید…