فارسی هاشبنم نعمت زاده • فارسی ها

برچسب: شبنم نعمت زاده

وثیقه ۲۰ میلیاردی تاجر پورشه برای شبنم نعمت زاده

پشت پرده وثیقه ۲۰ میلیاردی یک جوان ۲۴ ساله برای شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق رسانه ای شد. امیر بهبهانی کیست ؟ در جریان رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده مشخص شد که تأمین کننده وثیقه ۲۰ میلیاردی او یک جوان ۲۴ ساله است. شهریور سال گذشته شبنم نعمت‌زاده به اتهام احتکار دارو بازداشت و با قرار وثیقه ۲۰…