فارسی هاشاخه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار • فارسی ها

برچسب: شاخه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار

نامزد های اولیه اسکار ۲۰۲۰ چه کسانی هستند؟

نامزد های اولیه اسکار 2020 چه کسانی هستند؟ (اخبار فرهنگی هنری) آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست نامزدهای اولیه ۹ شاخه این از جمله شاخه بهترین فیلم بین‌المللی و مستند بلند اسکار ۲۰۲۰ را اعلام کرد. در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی که از امسال به شاخه "بهترین فیلم بین‌المللی" تغییر نام داده است از میان بیش از ۹۰ کشور…

  • خانه
  • شاخه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار