فارسی هاسهمیه‌بندی بنزین 98 • فارسی ها

برچسب: سهمیه‌بندی بنزین 98

سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد/ عیدی دولت به مردم!

سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد (خبری) بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد. بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز 24 ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد. بر این اساس،…