فارسی هاسریال های دهه شصت • فارسی ها

برچسب: سریال های دهه شصت

سریال های ماندگار و نوستالژیک دهه ۶۰

سریال های ماندگار و نوستالژیک دهه 60 ماندگارترین سریال های دهه 60 در تلویزیون بچه های دیروز ، پدر و مادرهای امروز جامعه هستند که بزرگترین حسرت زندگی شان تکرار یکی از روزهای خوش گذشته است، روزهایی که در کوچه و خیابان مشغول بازی بودند و شب با تمام خستگی پای سریال های زیبای تلویزیون می نشستند و از تنها سرگرمی آن…