فارسی هاسرمایه‌گذاری مسکن • فارسی ها

برچسب: سرمایه‌گذاری مسکن

در کشور ایران عمر مفید ساختمان ۳۰ و در دنیا ۵۰ سال است

در کشور ایران عمر مفید ساختمان 30 و در دنیا 50 سال است مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با تاکید بر اینکه الگوی ساخت و ساز پایدار در کشور نداریم، گفت:عمر مفید ساختمانهای احداث شده در کشور باید حداقل 50 سال باشد، اما این عدد در بهترین حالت 30 سال است. به گزارش فارسیها به نقل از فارس ،ظهیری در پاسخ…