فارسی هاسخنگوی دولت: دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری کذب محض است • فارسی ها

برچسب: سخنگوی دولت: دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری کذب محض است

سخنگوی دولت: دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری کذب محض است

   سخنگوی دولت: دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری کذب محض است سخنگوی دولت ادعای کریمی قدوسی مبنی بر دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری را کذب دانست و گفت: امیدوارم مقام های قضایی در پرونده ‌"آمدنیوز" اتهامات بی پایه ای که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود را مورد رسیدگی جدی قرار دهند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی…

  • خانه
  • سخنگوی دولت: دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری کذب محض است