فارسی هاسحر قریشی پردرآمد ترین بازیگر ایران • فارسی ها

برچسب: سحر قریشی پردرآمد ترین بازیگر ایران

پرفروش ترین زنان سینمای ایران کدامند؟

ترکیب فیلم‌های روی پرده، درحال حاضر شرایط خاصی دارد. اتفاقی‌که می‌توان گفت چند وقتی بود رخ نداده بود و آن چیزی نیست مگر حضور –تقریبا- تمام استارهای سینمای ایران از ابتدای ‌سال تاکنون. درواقع اگر ترانه علیدوستی را که چند سالی می‌شود جز سریال شهرزاد در هیچ کار دیگری بازی نکرده بود، فاکتور بگیریم، بیراه نیست اگر بگوییم کمتر استار…

  • خانه
  • سحر قریشی پردرآمد ترین بازیگر ایران