فارسی هاسایت‌های رایگان برای تشخیص کرونا • فارسی ها

برچسب: سایت‌های رایگان برای تشخیص کرونا

سایت‌های رایگان برای تشخیص کرونا

سایت‌های رایگان برای تشخیص کرونا ویروس کرونا می تواند موجب ذات الریه گردد. افرادی که با این ویروس آلوده شده اند گزارش کرده اند که از سرفه، تب و تنگی نفس رنج می برند. در موارد شدید موجب نارسایی اندام های بدن بیمار می گردد. چون این بیماری ویروسی است پس استفاده از آنتی بیوتیک در جلوگیری از پیشروی بیماری مفید واقع نخواهد…

  • خانه
  • سایت‌های رایگان برای تشخیص کرونا