فارسی هاسارکوپنیا • فارسی ها

برچسب: سارکوپنیا

بیماری سارکوپنیا چه بیماری است؟

سارکوپنی کاهش تدریجی توده عضلانی و قدرت است. این سندرم معمولاً با افراد مسن مرتبط است زیرا معمولاً به دلیل روند طبیعی پیری ایجاد می شود. تخمین زده می شود که شیوع سارکوپنی بین 5 تا 13 درصد برای افراد 60 سال یا بیشتر و 11 تا 50 درصد برای افراد 80 سال یا بیشتر متغیر باشد. سارکوپنیا می تواند…