فارسی هازندان • فارسی ها

برچسب: زندان

۱۰ رئیس جمهور که زمانی در زندان بودند

در طول تاریخ، رئیس جمهور هایی بودند که از اعماق زندان ها بیرون آمده اند تا ملت های خود را هدایت کنند. برخی از رهبران برجسته سال‌ها را در حبس سپری کرد تا اینکه در نهایت کشورش را به عصر جدیدی از اتحاد و آشتی هدایت کرد یا رئیس جمهور دیگری بر کودتای نافرجام غلبه کرد تا مسیر کشورش را…