فارسی هازلیخا کیست؟ • فارسی ها

برچسب: زلیخا کیست؟

زلخیا،عاشق حضرت یوسف که بود؟

زلخیا،عاشق حضرت یوسف که بود؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"زلخیا،عاشق حضرت یوسف که بود؟ " در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . زلیخا کیست؟ این زن «راعیـل» دختر «رعاییـل» بود. گفته شـده که لقب او زلیخـا بوده است. در قرآن از زلیخا با نام همسـر عزیز یاد شـده است. او همسر عزیز مصر ، «أطفیرو» یا «قطفیرو»…