فارسی هازامبی • فارسی ها

برچسب: زامبی

بهترین فیلم های آخرالزمانی را بشناسید!

بهترین فیلم های آخرالزمانی را بشناسید! آسمان دیگر آبی نیست، در شهر دیگر سرو صدا و ازدحامی وجود ندارد! تمامی فروشگاه ها و مغازه ها بسته شده اند و یا از بین رفته اند، دیگر نه اینترنتی وجود دارد نه تلوزیونی و بجز چندین انسان که به سختی توانسته اند دوام بیاورند کس دیگری در کره زمین زنده نمانده است!…

واکینگ دد ،اولین سریال ساخته شده با موضوع زامبی ها!!

واکینگ دد ،اولین سریال ساخته شده با موضوع زامبی ها!! تصور کنید در یک صبح معمولی از خواب بیدار می شوید ،نگاهی به اطرافتان می اندازید و کمی بعد متوجه چیز های غیر عادی می شوید. گل های داخل گلدان پژمرده شده اند، ساعت داخل اتاقتان از کار افتاده است و بیرون از اتاق هم سکوت محض است! از جایتان…