فارسی هارو نمایی شدن سایت جدید جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان • فارسی ها

برچسب: رو نمایی شدن سایت جدید جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان

رو نمایی شدن سایت جدید جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان

رو نمایی شدن سایت جدید جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان شمارش معکوس برای برگزاری دوره چهاردهم از قدیمی‌ترین رقابت دانش‌آموزی کشور با رونمایی از سایت جدید جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان آغاز شد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،حسین حق پناه دبیر چهاردهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان  از رونمایی سایت جدید جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان خبر داد و گفت: اضافه شدن…

  • خانه
  • رو نمایی شدن سایت جدید جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان