فارسی هارحمت • فارسی ها

برچسب: رحمت

خدایا تو چقدر مهربانی!!!

خدایا تو چقدر مهربانی!!! همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"خدایا تو چقدر مهربانی!!! " در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . رحمت مختص رحمت مختص رحمتي است كه به پيامبر اكرم(ص) و ائمه هدي (ع) اختصاص دارد، چنانكه در تفسير آيه 105 سوره مبارک بقره "و الله يختص برحمته من يشاء،" از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود…