فارسی هاراه اندازی تخت‌های فوق‌الذکر • فارسی ها

برچسب: راه اندازی تخت‌های فوق‌الذکر

طی دو سال اخیر تخت‌های سوختگی گسترش یافته است

طی دو سال اخیر تخت‌های سوختگی گسترش یافته است معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: استانداردسازی، گسترش و احیاء تخت های بیمارستانی در سراسر کشور نسبت به سال‌های قبل بی نظیر بوده است. به گزارش فارسیها به نقل ازفارس، از ابتدای دولت دوازدهم یکی از موضوعات اساسی که در حوزه درمان مد نظر قرار گرفت موضوع ساماندهی تخت های بیمارستانی…

  • خانه
  • راه اندازی تخت‌های فوق‌الذکر