فارسی هادولت فلسطینی • فارسی ها

برچسب: دولت فلسطینی

معامله قرن چه طرحی است؟

معامله قرن چه طرحی است؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"معامله قرن چه طرحی است؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . معامله قرن رسانه‌های فلسطینی سندی را در خصوص بندهای فاش شده از این طرح منتشر کرده‌اند که این بندها از سوی دولت آمریکا پیشنهاد شده است، در ادامه نکات اصلی مطرح شده در این توافق ذکر…