فارسی هادوربین‌های آیفون و رایانه‌های مک • فارسی ها

برچسب: دوربین‌های آیفون و رایانه‌های مک

۷۵ هزار دلار جایزه برای دسترسی به دوربین‌های آیفون و رایانه‌های مک

۷۵ هزار دلار جایزه برای دسترسی به دوربین‌های آیفون و رایانه‌های مک یک محقق امنیتی موفق به شناسایی آسیب پذیری‌هایی در آیفون و رایانه‌های مک شد که به هکرها امکان می‌داد تا بدون اجازه مالکان دوربین‌های آیفون و آیفون و رایانه‌های مک را فعال کنند. [caption id="attachment_35659" align="aligncenter" width="548"] ۷۵ هزار دلار جایزه برای دسترسی به دوربین‌های آیفون و رایانه‌های…

  • خانه
  • دوربین‌های آیفون و رایانه‌های مک