فارسی هادر گرو اتحاد دانشگاه‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان • فارسی ها

برچسب: در گرو اتحاد دانشگاه‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان

در گرو اتحاد دانشگاه‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت جهانی می شود

در گرو اتحاد دانشگاه‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت جهانی می شود نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضعف ارتباط بین صنعت و دانشگاه یکی از خسارت‌های موجود است، گفت: متحد بودن دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند معیار صنایع را جهانی کند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،احمد سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی…

  • خانه
  • در گرو اتحاد دانشگاه‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان