فارسی هاخیانت • فارسی ها

برچسب: خیانت

چرا مورد خیانت قرار گرفتم؟

چرا مورد خیانت قرار گرفتم؟(زناشویی) انگیزه های افراد برای خیانت و تقلب در روابط بر اساس جنسیت شان متفاوت است و دلایلی دارد که شاید جوابچرا مورد خیانت قرار گرفتم؟ باشد. [caption id="attachment_29283" align="aligncenter" width="300"] چرا مورد خیانت قرار گرفتم؟[/caption] بارز ترین دلایل خیانت چه چیزهایی هستند ؟ چرا همسرتان به شما خیانت می کند؟ انگیزه های افراد برای خیانت…