فارسی هاخون رسانی • فارسی ها

برچسب: خون رسانی

علائم رایج سکته مغزی کدامند؟

علائم رایج سکته مغزی کدامند؟ سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که خون رسانی به قسمتی از مغز دچار اختلال و متوقف می‌شود. در نتیجه، این قسمت از مغز دیگر نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را داشته باشد.علل اصلی سکته مغزی در بسته شدن یا پاره شدن رگ‌های خون رسان به مغز نهفته است. با این حال، شناسایی سریع وقوع سکته مغزی…