فارسی هاخدمت ارزش افزوده • فارسی ها

برچسب: خدمت ارزش افزوده

برای خدمات ارزش افزوده چقدر هزینه دادید؟

برای خدمات ارزش افزوده چقدر هزینه دادید؟ (اخبار اقتصادی) [caption id="attachment_29279" align="aligncenter" width="640"] برای خدمات ارزش افزوده چقدر هزینه دادید؟[/caption] برای خدمات ارزش افزوده چقدر هزینه دادید؟ :پس از اظهارات وزیر ارتباطات درباره دریافت لیست خدمات ارزش افزوده توسط کاربران، بسیاری از مشترکان به گرفتن #۶*۸۰۰* اقدام کرده و از هزینه‌هایی که از طرفشان برای خدمات ارزش افزوده پرداخت شده،…