فارسی هاخانه گربه های وان • فارسی ها

برچسب: خانه گربه های وان

جاذبه های توریستی وان در سفر با تور وان

جاذبه های توریستی وان در سفر با تور وان صبحانه های وان وان شهریست که مردمانی مهمان نواز داشته و اکثر انها فارسی را دست و پا شکسته متوجه میشوند .مردمان وان مردمانی مهمان نواز و خونگرم هستند و این شهر هموراه در تمام ایام سال پر از توریست میباشد .سلیقه غذایی و طبع مردم وان به ایرانی ها نزدیک…