فارسی هاحلقه‌های کشتزار • فارسی ها

برچسب: حلقه‌های کشتزار

دروازه‌ای به دنیای ناشناخته‌ فضایی‌ها

دروازه‌ای به دنیای ناشناخته‌ فضایی‌ها همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”دروازه‌ای به دنیای ناشناخته‌ فضایی‌ها” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . بررسی پدیده ای شگفت انگیز از الگوهای پیچیده هندسی که شبانه در مزرعه ها ظاهر می شود «حلقه‌های کشتزار»، اشکال هندسی بزرگی هستند که ادعا می‎شود افراد ناشناسی، شبانه آن‎ها را در زمین‌های کشاورزی ایجاد می‎کنند.…