فارسی هاحرز ائمه • فارسی ها

برچسب: حرز ائمه

حرز چیست؟آیا ائمه حرز خاصی همراه داشتند؟

حرز چیست؟آیا ائمه حرز خاصی همراه داشتند؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"حرز چیست؟آیا ائمه حرز خاصی همراه داشتند؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . حرز یعنی سپر دفاعی و عامل محافظت کننده .چون انسان همیشه در معرض خطرها و بلاهاست ، این حرز ها که از طرف معصومین علیهم السلام دستور آن صادر شده ، عامل…