فارسی هاحاجت • فارسی ها

برچسب: حاجت

نحوه ختم صلوات برای رسیدن به حوائج

ختم به معنی پایان دادن به هر کاری است که ابتدا و انتهایی دارد. و ختم صلوات نیز به همین معنی است، چنان که اگر کسی قرآن کریم را از اول تا آخر تلاوت کند، گویند قرآن را دوره کرده است که تعبیر دیگر آن ختم کردن قرآن است. ختم صلوات هم به این معنی است که شما به تعداد…

اعمال مشترک شب های قدر

اعمال مشترک شب های قدر همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"اعمال مشترک شب های قدر" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . در شب‌ قدر که برتر از هزار ماه است، جلوه‌ای روشن از مهربانی و رأفت بی‌انتهای خدای متعال است، زیرا حضرت حق همیشه برای بخشیدن بندگان خویش از هر بهانه‌ای استفاده می‌کند. چنانکه آمدن ماه مبارک…