فارسی هاجوجه تیغی • فارسی ها

برچسب: جوجه تیغی

تولید مثل در جوجه تیغی چگونه است؟

جوجه تیغی ها پستانداران کوچک و تیغ دار هستند که 15 میلیون سال پیش تکامل یافتند! آنها قدمت طولانی دارند و گونه های جالبی هستند. در زیر چند واقعیت در مورد جوجه تیغی این حیوان عجیب و شگفت انگیز خواهید یافت! در این مقاله میخواهیم اطلاعات بیشتری را درباره جوجه تیغی، محل زندگی اش ،تولید مثل آنها و ... را…