فارسی هاجبهه‌های سیاسی • فارسی ها

برچسب: جبهه‌های سیاسی

تشکیل شدن «جبهه متحد مستقلین»

تشکیل شدن «جبهه متحد مستقلین» جبهه متحد مستقلین را سه حزب مستقل کار به دبیرکلی عبادی، حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی به دبیرکلی متانی و حزب مردمی اصلاحات به دبیرکلی محمدزارع فومنی راه‌اندازی خواهند کرد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، کمتر از 20 روز تا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و…