فارسی هاتوانایی‌های انسان • فارسی ها

برچسب: توانایی‌های انسان

تفاوت نگرانی و استرس و اضطراب چیست؟

تفاوت نگرانی و استرس و اضطراب چیست؟   همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”تفاوت نگرانی و استرس و اضطراب چیست؟  ” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .   معنای دقیق این 3 کلمه از منظر روان‌شناختی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که بیشتر مردم نمی‌دانند همه ما در زندگی روزمره‌مان از کلماتی مانند استرس داشتن، نگرانی یا مضطرب…