فارسی هاتخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان • فارسی ها

برچسب: تخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان

از دستور کار خارج شدن راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی

از دستور کار خارج شدن راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت…

  • خانه
  • تخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان