فارسی هاتحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی • فارسی ها

برچسب: تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی

دولت از ۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی به نفع واردکنندگان چشم پوشی کرد

دولت از 21 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی به نفع واردکنندگان چشم پوشی کرد سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در حال حاضر حقوق ورودی کالاهای وارداتی غیراساسی هم در گمرک با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود که اگر دولت حقوق ورودی این کالاها را با ارز 11500 تومانی در نظر بگیرد حدود 21 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد…

  • خانه
  • تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی