فارسی هابیماران سلیاکی • فارسی ها

برچسب: بیماران سلیاکی

مواد غذایی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی

مواد غذایی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی گلوتن، گروهی از پروتئین است که در برخی از دانه ها مانند گندم، چاودار و جو یافت می شود. این ماده با ایجاد خاصیت ارتجاعی و رطوبت به حفظ شکل خود کمک می کند. اگرچه گلوتن برای بیشتر افراد بی خطر است، اما افرادی که دارای بیماری هایی مانند بیماری سلیاک یا حساسیت…