فارسی هابیت‌کوین • فارسی ها

برچسب: بیت‌کوین

نیروگاه‌های نیویورک با برق اضافه خود بیت‌کوین استخراج می‌کنند

نیروگاه‌های نیویورک با برق اضافه خود بیت‌کوین استخراج می‌کنند نیروگاه گاز طبیعی نیویورک از گاز مازاد خود به‌عنوان منبعی برای تأمین انرژی موردنیاز خود برای استخراج بیت‌کوین استفاده می‌کند. به نقل از  engadget، نیروگاه‌های گاز طبیعی همیشه نمی‌توانند میزان گاز اضافی را به داخل شبکه هدایت کنند و همین امر موجب می‌شود که مقداری از گاز طبیعی شعله‌ور شده و از…