فارسی هابه رغم تحریم‌های آمریکا و غرب • فارسی ها

برچسب: به رغم تحریم‌های آمریکا و غرب

به رغم تحریم‌های آمریکا و غرب ،اقتصاد روسیه رشد یافت

به رغم تحریم‌های آمریکا و غرب ،اقتصاد روسیه رشد یافت وزیر توسعه و اقتصاد روسیه اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور به رغم تحریم‌های آمریکا و غرب و نیز کاهش رشد اقتصادی جهانی افزایش یافته و بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، وزیر توسعه و اقتصاد روسیه اعلام کرد که اقتصاد این کشور سال…

  • خانه
  • به رغم تحریم‌های آمریکا و غرب