فارسی هااپراتوری های اینترنت • فارسی ها

برچسب: اپراتوری های اینترنت

اپراتورها مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند

اپراتورها مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند(اخبار اجتماعی) آذری جهرمی با تایید برقراری دوباره اینترنت در برخی نقاط کشور گفت:‌ سایر نقاط هم با تصویب ابلاغ شاک متصل خواهند شد. به اپراتورها ابلاغ کرده‌ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند. [caption id="attachment_29718" align="aligncenter" width="600"] آذری جهرمی[/caption] آذری جهرمی درباره…

  • خانه
  • اپراتوری های اینترنت