فارسی هاافزایش حقوق‌ها در سال ۹۹ • فارسی ها

برچسب: افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹

میزان عیدی و افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹

بر این اساس مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال آینده حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. البته باید این مبلغ در نهایت به تصویب هیأت وزیران برسد. مبلغ عیدی کارکنان در سال گذشته حدود ۹۳۲ هزارتومان و برای امسال حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی شده که باید در نهایت با تصویب…

  • خانه
  • افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹