فارسی هاافتتاح حساب در استانبول • فارسی ها

برچسب: افتتاح حساب در استانبول

راهنمای افتتاح حساب در ترکیه

ین مقالهاز سایت ترکیه هلپر که همان راهنمای گردشگری استانبول می باشد اقتباس شده است برای افتتاح حساب در ترکیه  ابتدا بایستی شماره مالیاتی (vergi numarasi) را از اداره ی مالیات (vergi dairesi) بگیرید .جهت انجام این کار باید به نزدیکترین شعبه اداره مالیاتی منطقه سکونتتان مراجعه کنید و در درب ورودی از اطلاعات باجه ی مربوط به شماره ی مالیاتی را بپرسید.…

  • خانه
  • افتتاح حساب در استانبول