فارسی هااسم • فارسی ها

برچسب: اسم

بیشترین اسم انتخاب شده دختر و پسر تهرانی ها در سال ۹۸

بیشترین اسم انتخاب شده دختر و پسر تهرانی ها در سال 98 در سه ماه نخست سال 98 در استان تهران نام های «امیرعلی» و «فاطمه» بیشترین فراوانی را در میان اسامی انتخاب شده داشتند. همچنین در این میان نام هایی چون سامیار،کارن، آراد، نیلا و سلین نیز میان تهرانی ها از محبوبیت برخوردار بودند. براساس گزارش های سازمان ثبت…