فارسی هااستوری کردن پست در اینستاگرام • فارسی ها

برچسب: استوری کردن پست در اینستاگرام

چگونه پست اینستاگرام را استوری کنیم؟

اگر از یک پست در اینستاگرام خوشتان آمده و میخواهید آن را در استوری خود منتشر کنید و یا اگر میخواهید آن محتوا را در پیج خود پست کنید. با قابلیت جدید اینستاگرام که برای عملی کردن این مورد طراحی شده میتوان استفاده کرد. برای این که بتوانید یک پست اینستاگرام را استوری کرده باشید کار آسانی پیش رو دارید.…

  • خانه
  • استوری کردن پست در اینستاگرام