فارسی هااسترس چیست • فارسی ها

برچسب: استرس چیست

استرس چیست و با ما چه می کند؟

مشاوره استرس : استرس چیست و با ما چه می کند؟(رپورتاژ آگهی) در این مقاله به “استرس چیست” و مشاوره استرس می پردازیم. انسان از ابتدای تولد با رویدادهایی مواجه می ‌شود که برایش پیش‌بینی ناپذیر و غیر قابل کنترل است. این دو ویژگی دنیای اطراف مان یعنی پیش بینی ناپذیری و کنترل ناپذیری، باعث شده که هیچ کس در…