فارسی هاارز • فارسی ها

برچسب: ارز

آل اسحاق:مدیریت بازار ارز وظیفه ذاتی بانک مرکزی است

آل اسحاق:مدیریت بازار ارز وظیفه ذاتی بانک مرکزی است (اخبار اقتصادی) وزیر پیشین بازرگانی در خصوص مداخله بانک‌ مرکزی در بازار ارز اظهارکرد: مدیریت سیاست پولی در تمام دنیا بر عهده بانک ‌مرکزی است، زیرا حفظ ارزش پول ملی، مبادلات ارزی و تعادل بازار ارز جزو وظایف اولیه و ذاتی بانک‌های مرکزی است و بانک ‌مرکزی ایران نیز از این…