فارسی هااختلال اضطراب • فارسی ها

برچسب: اختلال اضطراب

اضطراب چیست ؟ درمان سریع و پیشگیری از اضطراب

فاطیما درویشی - زوم لایف : اضطراب یا تشویش یا دلشوره پاسخ طبیعی بدن شما به استرس است. این احساس ترس یا دلهره نسبت به آنچه در آینده خواهد بود و موجب عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی در فرد می­شود. روز اول مدرسه، مراجعه به مصاحبه شغلی یا سخنرانی ممکن است باعث شود بسیاری از افراد احساس ترس و…