فارسی هااختلاس گران ایرانی • فارسی ها

برچسب: اختلاس گران ایرانی

بزرگترین اختلاس گران تاریخ ایران چه کسانی هستند ؟

با بزرگترین اختلاس گران تاریخ ایران آشنا شوید/ از سیاسی‌ترین فساد مالی تا گم شدن دکل نفتی!+ تصاویر یکی از راه های به انحراف کشیدن مبارزات مردم در کشورهای انقلابی، بی اعتماد کردن آن ها به ارکان نظام اداری و اقتصادی ونظامی آنها است. در همین رابطه فساد اقتصادی ید طولایی در این زمینه دارد.   اختلاس اوایل دهه هفتاد،…