فارسی هااحبار چهره ها • فارسی ها

برچسب: احبار چهره ها

خوشگذرونی های حدیثه تهرانی همسرش/ عکس

خوشگذرونی های خانم بازیگر و همسرش/ عکس حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت: چنان گرفتــــــــــــــــه ترا بازوان پیچکی ام که گویی از تو جدا نه که با تو من یکی ام نه آشنایی ام امـــــروزی است با تو همین کـــه می شناسمت از خوابهای کودکی ام نسیم و نخ بده از خاک تا رهـــــــــــا بشود به یک اشــــــــــــــاره ی…