فارسی هاآشنایی با منارجنبان • فارسی ها

برچسب: آشنایی با منارجنبان

آشنایی با منارجنبان ازشاهکارهای معماری دوره ایلخانی

آشنایی با منارجنبان ازشاهکارهای معماری دوره ایلخانی کشور عزیزمان ایران از آثار تاریخی بسیاری برخوردار است که منارجنبان در شهر اصفهان جزو یکی از معروف ترین این آثار شناخته می شود. هنوز هم با گذر سالیان دراز و پیشرفت علم و تکنولوژی به طور قطعی پی به رازهای این بنا نبرده اند. به همین خاطر تصمیم داریم سری به این…

  • خانه
  • آشنایی با منارجنبان