استخاره قرآن آنلاین

شما هم ممکن است برای انجام کاری دو دل باشید و نیاز به استخاره قرآن داشته باشید.در فارسی‌ها برای شما استخاره آنلاین قرآن آماده کرده ایم.

طبق تصویر زیر عمل کنید.

 

نیت کنید و سپس کلیک کنید.