یک سطل آب ۱۰ لیتری و یک سطل آب ۳ لیتری داریم چگونه از رودخانه ۸ لیتر آب برداریم؟

همینک در مجله آنلاین زندگی با پاسخ به معمای ریاضی یک سطل آب ۱۰ لیتری و یک سطل آب ۳ لیتری داریم چگونه از رودخانه ۸ لیتر آب برداریم؟ در خدمت شما دوستان گرامی هستیم .

سوال مطرح شده یکی از معماهای بسیار جالبی است که البته پاسخ راحتی نیز دارد .

فقط کافی است کمی به سوال فکر کنیم .

برای پرکردن سطل دو راه حل داریم :

راه حل اول پرکردن سطل

ابتدا با سطل ۳ لیتری ، چهار بار داخل سطل ۱۰ لیتری آب میریزیم که در نتیجه آن دو لیتر آب داخل ظرف ۳ لیتری باقی می ماند .

سپس ظرف ۱۰ لیتری رو خالی کرده و ۲ لیتر باقیمانده را داخل ظرف ۱۰ لیتری میریزیم .

حالا دو بار با سطل ۳ لیتری آب در داخل سطل ۱۰ لیتری میریزم که روی هم ۸ لیتر میشود .

راه حل دوم برای پرکردن سطل

ابتدا سطل ۱۰ لیتری را پر از آب میکنیم سپس ۳ لیتر ۳ لیتر از داخل سطل آب برمیداریم تا ۱ لیتر باقی بماند .

آن ۱ لیتر را درون سطل ۳ لیتری میریزیم و دوباره ۱۰ لیتر را پر میکنیم و ۲ لیتر از آن را داخل سطل سه لیتری میریزیم .

در سطل ۳ لیتری ، از قبل ۱ لیتر باقی مانده ، حالا با پر کردن کامل سطل ۳ لیتری ، ۲ لیتر از سطل ۱۰ لیتری کم شده ، در نتیجه ۸ لیتر در سطل باقی می ماند .

یک سطل آب 10 لیتری و یک سطل آب 3 لیتری داریم چگونه از رودخانه 8 لیتر آب برداریم؟

یک سطل آب ۱۰ لیتری و یک سطل آب ۳ لیتری داریم چگونه از رودخانه ۸ لیتر آب برداریم؟

این مطلب از دسته دانستنی ها برای شما عزیزان گردآوری شده است .