کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد

هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

واکنش پذیری یعنی تمایل یک اتم برای ترکیب با سایر اتم ها است .

این عدد اتمی یعنی تعداد پرتون های یک اتم که آن را با حرف z نشان می دهند .

واکنش پذیری فلزها :

فلزات واکنش پذیر در واقع نوعی از فلزاتی هستند که تمایل زیادی به ترکیب شدن دارند .

و با این ترکیب خود را به آرایش گاز نجیب دوره قبل از خود می رشانند .

و سپس در نهایت به یون مثبت تبدیل می شوند .

اما واکنش پذیر ترین نوع فلزات فلزات قلیایی می باشند .

این نوع فلزات سریعا با اکسیژن ترکیب می شوند .

در واقع این نوع فلزات را زیر نفت قرار می دهند تا با اکسیژن در تماس نباشد .

این فلز تنها یک الکترون دارد و تمایل زیادی دارد تا این یک الکترون را از دست بدهد .

اما بعد از فلزات قلیایی که رتبه یک را در واکنش پذیری دارند .

فلزات قلیایی خاک رتبه دوم را در این مورد به خود اختصاص دادند .

این فلز ۲ الکترون دارد و دارای ۲ بار مثبت است .

واکنش پذیری نافلزات :

نافلزها دقیقا برعکس فلزات هستند .

این نافلزها تمایل زیادی به گرفتن الکترون دارند .

این نافلزها در واقع دارای بار منفی هستند .

یعنی دقیقا ویژگی های متفاوت با فلزها .

در واقع هر چه قدر شعاع اتم در نافلزها کمتر باشد واکنش پذیری آنها بیشتر خواهد بود .

کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد

کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد

این مطلب از دسته سرگرمی سایت برای شما گردآوری شده است .