چرا امام حسین (ع) شهید شد

هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان چرا امام حسین (ع) شهید شد در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

وقتی معاویه برتخت نشسته بود به امام حسن قول می دهد که هیچ کس را بعد از مرگش بر تخت ننشیند .

اما وی بر قول خود عمل نمی کند و وصیت می کند که یزید پسرش بر تخت بنشیند .

اما یزید فردی خونخوار و ظالم بود و شراب خور و فاسد بود و برای حکومت کردن بر مسلمانان مناسب نبود .

بعد از آنکه یزید بر تخت می نشیند از همه می خواهد تا با او بیعت کند .

مردم بسیاری از ترس مجبور به بیعت با او شدند .

در این بین وی بسیار اصرار داشت که امام حسین با او بیعت کند .

بنابراین نامه ای به حاکم مدینه می نویسد و به او می گوید که یا امام حسین بیعت می کند .

و اگر بیعت نکرد سر او را بزنید و برایم بفرستید .

حاکم قضیه را به امام حسین می گوید و امام حسین می گوید او مردی فاسد است و برای حاکمیت بر مسلمین مناسب نیست .

بنابراین با او بیعت نمی کنم .

بعد از آن امام برای مراسم حج می رود که در این بین قصد جان امام را می کنند .

و بعد از آن هزاران نفر از مردم کوفه برای امام حسین نامه ای می نویسند

و از او درخواست می کنند که رهبری آنان را بر عهده بگیرند و یزید را به عنوان حاکم قبول ندارند .

بنابراین امام نامه برای آنان نوشته و به مسلم بن عقیل که پسر عمویش است می دهد .

اما ابن زیاد وی را به شهادت می رساند .

سپس ابن زیاد و سربازانش قیام مردم کوفه را سرکوب و مردم از ترس قول و قرار خود را با امام می شکنند .

در این بین امام بر سر دوراهی می ماند .

یا باید تن به ذلت دهد و یا اینکه در این راه کشته شود .

اما در این راه امام حسین با تمام شجاعتش و مردانگی اش و با تعدادی ۱۰۰ نفری با دشمن

با تعداد ۲۰۰۰۰ هزار نفری به مبارزه می پردازد .

در این راه امام بزرگوارمان به همراه ۷۲ تن از یارانش به شهادت رسیدند و خاندان اهل بیت به اسارت گرفته شدند .

امام حسین ۳ پسر داشت که دوپسر ایشان در این راه به شهادت رسیدند

ولی امام سجاد با آنکه در کربلا حضور داشت زنده ماند تا پرچم دار دین اسلام باشد .

یزید فکر می کرد بعد از شهادت امام حسین به آرامش می رسد

ولی چنین نشد و مردم از کار خود پشیمان شدند و دست به قیام زدند .

چرا امام حسین (ع) شهید شد

چرا امام حسین (ع) شهید شد

این مطلب از دسته سرگرمی سایت برای شما گردآوری شده است .