پاسخ گلزار به صحبت های جنجالی پژمان بازغی

هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با گزارش کاملی از پاسخ گلزار به صحبت های جنجالی پژمان بازغی درخدمت شما عزیزان هستیم .

پاسخ گلزار به صحبت های جنجالی پژمان بازغی

پاسخ گلزار به صحبت های جنجالی پژمان بازغی

در ادامه صحبت های جنجالی پژمان بازغی در یکی از مصاحبه هایش درباره محمدرضا گلزار که گفت گلزار سوپراستار نیست .

رضا گلزار هم شب پیش در یک مصاحبه صحبت های پژمان بازغی را بی پاسخ نگذاشت و گفت :

مردم باید قضاوت کنند . او درباره شکست تجاری فیلم مادر قلب اتمی گفت که فیلم برای مخاطب های خاصی ساخته شده و بدون حضور ستاره ها در این فیلم ۲۰ میلیون تومان بیشتر نمی فروخت .

گلزار در ادامه گفت فیلم مادر قلب اتمی فیلم قابل دفاعی است و او درباره تمام پلان های فیلم فکر کرده است .